รวบรวมคริสเตียนไทย

Pray4Thailand

รวบรวมคริสเตียนไทย

First of all

ร่วมอธิษฐานเพื่อคนไทย

คริสเตียนไทยเชื่อว่าพระเจ้าจะพร้อมที่จะช่วยเหลือคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือ ร่วมกันอธิษฐานเพื่อให้คนไทยรู้จักพระเยซูคริสต์ และหันมาติดตามพระเยซูคริสต์

photo of brown wooden cross at cliff
photo of brown wooden cross at cliff
Not to mention

เล่าเรื่องราวคริสเตียนไทย

ในส่วนนี้ เราได้รวบรวมประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนไทยที่แสวงหาพระเยซูคริสต์ มาฝากกันไว้ เพื่อเป็นการหนุนใจพี่น้องคริสเตียนท่านอื่น ๆ ซึ่งเราได้รับอนุญาตจากผู้ที่ได้รับเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยพระเจ้า เชิญคริสเตียนไทยเข้ามารับประสบการณ์อันหลากหลายได้ที่นี่

person holding white printer paper
person holding white printer paper
And let's not forget

อธิษฐานเพื่อสันติสุข ในชุมชน

สันติสุขในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพึงมี เราต้องเรียนรู้ที่จะรักษาสันติสุขในชุมชนของเราเอง โดยการอธิษฐานเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชน เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้เรามีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขในชุมชนของเรา

woman sitting on brown bench while reading book
woman sitting on brown bench while reading book

เกี่ยวกับ Pray4Thailand

Pray4Thailand คือเว็บไซต์ที่รวบรวมคริสเตียนไทย เพื่อร่วมอธิษฐานเพื่อคนไทยหันกลับมาหาพระเยซูคริสต์ โดยเราเชื่อว่าพระเจ้าจะมีฤทธิ์อำนาจ ในการช่วยเหลือชาวไทยในทุกสถานการณ์

มาร่วมกันอธิษฐานเพื่อคนไทย

พระเยซูคริสต์พร้อมช่วยเหลือในทุกเรื่องราว

ติดต่อเราเ

ร่วมอธิษฐานเพื่อคนไทย